Čemu ovaj moj blog/ić?

Ovaj blog/ić započinjem da pišem u nadi da to ima smisla. Namera mi je da s vama podelim svoje misli i iskustva, odnosno da saznam šta mislite o njima. S vremena na vreme blog/ić će biti dvojezičan. Njime u prvom redu želim da oslovim bikulturalne ljude, dakle one u kojima stanuju dve različite kulture, ali […]